Informacje ogólne

Tegoroczna edycja konferencji została odwołana

Termin
3 grudnia 2010 roku

Miejsce
Hotel Hilton, Gdańsk

Certyfikaty uczestnictwa
Informujemy, że certyfikaty będą wydawane jedynie za okazaniem identyfikatora.

Konferencja skierowana jest do osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi — podstawa prawna Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 r. Nr 234. poz. 1570)